תפלת השחר

ה # חר מקןךים יפיץ חן זהר , רשת עבי ספיר על כפת טהר , רוח צח משפיט אט אט n ראשי ההרים יפזו ינהרו , T : * T * T V T הצללים T : ?" נסו , T בעמקים : ' ? 1 נסתרו , T : נגה אור שדי על תבל זרוח . tttotfn עלה - הצפרים הקיצו , לטיף מנגינות צוף אל אל יאיצו , גם כל היצור אל אל יע ! א כפים ; : - T •• •• • T - T ' שפתי העפאים יתלחשו בדממה , TT : T " : * • TT : * ' -:-: ארזים ואלונים ירעדו ברמה , T-: - : • : T TT : intfn nVnni עולה שמים . וכמקדש אל עתה תבל נהיתה , : : - TT : T ? " " שמשה כמנורה , קדש אדמתה , 1- *; 1 T : - T : ד ד כקטרת קיטורה , וכמזבחות הריה ; אתה הכהן , בן אדם , איכה ? TV ~ T T V ~ T ~ עודד . ן על . _ ! ... עוד נרדם T : ? הנד ! * V וכבר אור תבל ירנין כל בניה . ? ; - " " T ; T v TT הנני , הנני , שחר אעירה , T * T ובמקדש אל בדד אבכה , אשירה , * T • T - T v : v TT ולייצר ... כל T היצור ; - עיני •? - תשעיבה ! T v : הנני פה בדד על הר , על מזבח , אקןטיר לבי כליל עולת ניחוח , קחנה שדי , קחנה ורצנה ! T V ITV ' T TV ' T בימי האביב תר"מ , ווילנא , סיוז  אל הספר
מוסד ביאליק