על אלה אני נאנח

על אלה אני נא נח ואיני מתנחם , על . קךחים מכאן ומכאן , על קןךעים שאינם מתאחים , על שברים בגופת אמתי , T : T t - : שברים אנושים להמית , ? T : • T : והיא מפרפרת בגסיסה עולמית ... : T T ועוד הגויים מתחכמים : -נשמיד היהודים מאדם ! י הוי # וטים , ואתם לא תךאו איך עצמם ישמידו בידם .. ! " י : - T : TT : 1 על אלה — על פי הצירוף ( איכה א , טז » ' ;( ל אלה אני בוניה /  אל הספר
מוסד ביאליק