שיר גולה

לןח מל ן ל ף יהודי עשוק , מקןל נוךןל כ ^ נות אלפים , קןח נלקוטף , שים בו לחם , מלא אמלל חמתך מים . חגר מתניף , חגר בכח , תקע באזור קצות ^ מלתף , : " T 1- : י I ; T : שים בם טפף - יהודים ק טנים , ועל שתי כתפיןז עמס רעיתף . כף גבף , נודה , נודה , לןל בגולה , חמת אל נתכת ... לך אל תעמד - שם מאחריך , חרב אריב מתהפכת ... ! מה ? ןצךה העת - ! העזוב בלי נ ^ וק , פל אח ורע , כל מחמד עין !? T - : - T - "T T T I לך - ! יריקות נחש תשמע אזנף : »" ד 3 ומעל לרא ^ יף כנפי הפרס עם קול השריקות לף מעויקות : 1 השיר שולב בתוך הרומאן של דוליצקי'מבית ומחוץ' , ( 1891 ) ובתפרספ לאחר מכן תחת הכותרת 'שיר גולה . '  אל הספר
מוסד ביאליק