שמר מה מלילה?

שמר מה מלילה , שמר מה מליל c מליל גלות ארך , ליל גלות החל ? " - T ' T T האמנם יש אחרית , תקוה ושבר לפלטת t בת : - יהודה , T שארית ? " : בני עבר ? v ומה קול 1 ה # ופר T אל . . . אזני T : מגיע , - ? - ק 7 ל מבשר שלום , ישועה מ ^ מיע , קול 1 לעם - : בזת : T גאלה T \ מבטיח ? - ? : - , T : \ OJOX / 7 אלהים v : , זה v שופר T של v משיח T ... ? - שמר מה מלילה , שמר מה מליל , מליל עבדות עולם שכלו אןל צל , מליל עטוף שחךים ואין קץ למחשבים ? ומה קןו האור יגיה ממךחקןים ... ? האץ זה אלהים , מראה עצבון : אור מתעה מבריק מבול עץ ךקןבון ... ? שמר מה מלילה , שמר מה מליל ? האמנם TT : \ - אתה T בקר v , עבר - T הצל ... ? 1 שומר מה מלילה - ישעיהו בא , יא .  אל הספר
מוסד ביאליק