אויתיך...

בת ציון אהבך , את חלדי , נשמתי , אהבך , אתאוך , את : - סמל אהבתי . ? T-: " לך נפשי , רג ^ ותי , תעתנה , תכלינה , ? r v ; T : " : - לך 1 T נטפות : דמעותי : ? , אנחותי - : - תהימנה . TV ? : אויתיך , אהובה , אהבך עזובה , את חלקי , מנת כוסי , חרדתי T : ' . * , שליתי , ? T : - את אבלי , משושי , יאו ^ י , תקותי ... את צלם דמות הטהר , צלם אל עשיך , עד עולם עדנת נער , לא תסור מעל פניך , ' ? TT - T את ארץ שיר נח מךה , ארץ פרי ופרחים , בנצח התולדה T T - — : את אביב נצחים ...  אל הספר
מוסד ביאליק