להולך ואינו שב

פה היכל צלמות משכן ליורדי דומה ; : : ; IT •• T פה יכהן המות חרבו . _ מדם : T אדמה . T \ - * rmp , 70 עצבת תשהק לגפ ש עגמה . פה התקוה - T : כוזבת ובידה - אץ מאומה . T I T TT i  אל הספר
מוסד ביאליק