עם בת השיר

פרץ מקור עיני ודמעותי תזלנה , כטל , כגשם על עיני תפלנה , חרף בלבבי , ח # כה עץ אורה , ' V . T ! T * T "י T בחדריו T T-: - ישלג T הקרח "' ?? - הנורא . T - ' עצים יבשים , גידי עצמותי , שרפו , נחרו מאש בכליותי , קזטפנה דמעותי , תבל שטפנה , T : : T : : - : הארנה להבותי , חלד קורפנה , T ?• / T : י T : : v v תשרף תבל בה גם כל פלך וגליל ועמה על מוקדה גם אני כליל .  אל הספר
מוסד ביאליק