ראשון לציון

החלוצים מעל קשה ומתגרת עריצים בת עמיקןמה התעוררה . ' הבו נשלחה לפנינו חלוצים T I "T : TT : לארץ .... . ן אבותינו _ . היקרה . ' TIT _ אך מי זה נעלה לפנינו ראשונה , למצא . . לנדחים - ? T מקום 1 : מנוח - T ז מי ? יסקל ? -: •' : מסלה T ? הולכת • • • ציונה ? T מי נךהיב בנפשו עז וכת ? שם T הררי נמרים ומעונות : : אריות , ' T- שמה T T אפעה , V : V לביא T - גם ליש T ; ובני הדודנים , קדר ונביות י , עורקי ... ציה , פראים כתיש . ו T : 7 T - כנחושה # T :- מה T בקעה : ? ' 1 ואפיים T : סלונים , סרפד , קימוש , חוחים , חרבות לרבבות עלי דרכים , TT : : T : •• T : - ובקרבם יךקןד . ' שעירים ואחים . 2 שמה T T הארץ I vT T מלחה •• , - !? עזיבה I , T ארץ אוכלת יושביה : הנוכל הרגיע בארץ תלאובה ? הנוכל ים הוצא זרועיה ? איך ?• ' לחמנו ; •• בעמל /• T T נביא , - T אם אף נעמל בזעת אפים ? ובאהל בודד , בודד הערבי , ערבי בודד שודד דרכים .  אל הספר
מוסד ביאליק