הגדי

מוקסר לאמי היקרה , למזכרת אהבה מבנה המחבר התזכרי עתה אמי ? אז בער ^ י ישנתי ; ותהי # ירתך עמי מ & פתך האזנתי ? ' תחת ערש בני : 1 — יעמד עתה גדי ; הגדי יסחר סחורה ? : " י T : - : ובני ילמד תורה . בשקדים וךמונים יסחר הגדי ; וספרים הנבונים , : : - אז יכתב בני » . ' ' 1 I * T עוד לאזני תצלינה TV' :- ; T 1 קולות שיךתןל ; עוד לאזני תהימינה : IT : TV קולות אהבתך . השקלים , הךמונים , הגדיים אכלו ; T ; - T T גם ספרי , הנבונים , מזקן כבר בלו . אהה , ימי ברחו חיש : T T T : אהימה כליש ; אני נהייתי אי # והגדי נהיה - תיש . * : - : TT : בארות , תרמ"ד ( ערב חג האביב ) 1 על-פי שיר טרש עממי באידיש .  אל הספר
מוסד ביאליק