אש ומים

. דמעותיך .. . ו כג . # v : . ם נדבות T : niDbtfn ימותי , - : T : : - נשיקותיך הנה להבות תאכלנה עצמותי . tttoc ומים - פלאי פלאות בי התאחדו - . - . . פלא * " . v מרבבה : TT : " מדוע האש לא תלחך הדמעות ? ומדוע הדמעות לא תכבינה הלהבה ? T T V T V  אל הספר
מוסד ביאליק