התקוה

כל עוד בלבב פנימה T * : T" - T נפ ש יהוךי הומיה , ולפאתי מזרח , T : ? קדימה •' T , T עין לציון צופיה , עוד לא אבדה תקותנו T : T T : התקוה הגו ^ בה : - : TT - !?• לשוב לארץ אבותינו , לעיר בה דוד חנה . T T TT כל' עוד דמעות מעינינו T : T יזלו כגשם נךבות , ורבבות מבני עמנו עוד הולכים על קברי אבות , עוד לא אבדה .,. כל עוד חומת מחמדינו לעינינו מופעת , : •* - T " ועל חךבן מקדשנו עין אחת עוד דומעת . עוד לא אבדה ... כל עוד מי הירדן בגאון מלא גדותיו יולו , T : : ולים כגךת בשאון בקול המלה יפלו .  אל הספר
מוסד ביאליק