משמר הירדן

כקול רעם בדומים קול חוצב להבות , קול 1 קורא « 1 מירושלים " * T : חי # ו לארץ האבות , ל ! ר . לן' ל ! ך 1 ן אתיו , עשו מקורות מעברות , מקום נהר פלגיו יהמיו T v : v TT : TT ' : העמידו שם משמרות , ~ 1 T : * T חרב לד' ולארצנו \ בירדן T nti '" : — משמרתנו ? ו * י . הרגעי T : , ארץ : 1 : ?• אהובה , T - בחנו . _ לא ברגע , - T" בל נתנך היות עזובה , עת קול שופר ישמע , T * T בחיי העולם נשבע , T T " - : - T גם נתקע כף , עת קול שופר ישמע , אז נרימה דגלנו T "T T " : חרב לדי ולארצנו , ביררו .-- & ם משמרתנו . ? 1 T ' " י 1 חרב לד' — טל פי ישעיהו לד , ו .  אל הספר
מוסד ביאליק