למבטח בוגד

היות ... . לי .. כאלהים , . לא אחת " - הבטחת T 1-: תת לי עז ותעצמות , מ # ען ומטענה ! אבל עד ארגיעה דבריך # כחת : T ו T ' 7 T : T * : - : T וכמו מים התהלכו , כמי מדמנה - : -י י T " : - 1 : " : ואני תקות # וא ארגתי טויתי האלהיפ מצא את עוני , סלח לי אחי ! ? : | ** . T T 17 T T בע ) ר שמתי זרועי , לבן אדם קויתי : * : - T T : לי TT ' * ובית עכביש קומתי מבטחי , T - : - • T : אד העיפותי עין , כבר נקוט כסלי 2 לב הותל הטני , הוי מה גואלתי ! T ? ! T u צור ישועתי קראתי לעץ פסלי ולבן אדם תולעה כבודי האפלתי . 1 עד ארגיעה - בן רגע . 2 נקוט כסלי — נכרת בטחוני ( איוב ח , יד . ( 3 לב הותל הטני — לב טיפש הטה אותי ( על-פי ישעיהו מד , כ . (  אל הספר
מוסד ביאליק