תקותי

עוד לא נוא # ה ינקותי , ארץ טובה ונאהבת , 7 T 7 : v : T * vv כי לפני בא חליפתי , אמצא לי בך מקום לשבת . T : v י v T T r T 1 T בית קטן I » על-רא # גבעה , ? T : T תוך גן ; ךק ועצי פרי , וגפן יולדת # בעה , v v : v v T : ומע ; ן צח דולג במרי . ערוגות פרח בחצר , בפנה כלוב עוף צורח , ב # ער כלב עז נוצר , | בחלון — — אור בהיר -ך זורח . — « # ם תחת ענפי עץ עבות , דם אתבוךד ואשאף רוח , ואל קורות ארץ אבות , אחקר עד כי היום ; פ 1 ח . בחרבות עולם סביב לי T T : T : כבאוב אדר ^ דברי טעם ; : v T j T " : להם אשפך שיח אבלי , : v 7 T י - . * : ואשאל : מתי קץ הזעם ז - T - 1 v : "יי T ~ מתי יךפא מכת עמי , מתי יחבש לו ה # בר ? * . * T - v - ; - T הכן זיבר לא אדע מי , כי מנוח לו רק בקןבר ?  אל הספר
מוסד ביאליק