משיר ציון

קומי נא , אמי , את ציון אבדת / בניך ממךחק שבים אליך ! עורי נא ארי , את מלכה בדדת , T T : : - עמך לך יתא הוא נושא כליך , וכבר נשא נסך , הונף הדגל , יביטו אליו ונהרו , כל לב יגל . VT T TT : T בניך בוניך 2 הריסתך יקימו , I — T —י T ' - i "I I אדמתך יחד !? זו ויחזקו הבדק ; בניך נבוניך םפךתך ; ךימו , 3 ישאו דעך ורוחך ויבשת צדק , חבביך נועצים למצא לך כפר , נדחיך רצים לדרשך מעל ספר . אתי מלבנון מהךךך מר ; ה , קומי ובאי אל עמק הבכא . וראי מתיך יערו מנשיה , וראי . . מתיך 1 . - " , מתחזקים - | .. _ . במערכה , T T-: טל חרמון וצרי גלעד הם יקןחו , נפ ^ ות פרחות יק 1 יבו , 5 רוח יפחו . T : T : - T 1 קומי נא — על פי ישעיהו , 0 א . נ > בנה השיר ותמונותיו הם על דרך פרקי הנתמה בישעיהו . 2 בניך בוניך — על פי הדרש לפסוק 'וכל נניך ל & ודי ה" ( ישעיהו נד , יג : ( ' אל תקרי בניך אלא בוניך . ' כאן 'בוניך' אינם תלמידי חכמים , אלא בוני-ציון . 3 ספ רתך ירימו — ירוממו את מפרותך . 4 עמק הבכא - על-פי תהילים פד , ז . 5 נפשות פורחות ישיבו — ביטוי מקראי שמקורו ביחזקאל בתיאור מלאכת המכשפות ( יחזקאל יג , כ . ( באן בהו...  אל הספר
מוסד ביאליק