הנודדים בליל

מסתר עבים צא נא , ירה כסף ! מה נחבאת לברח מעין ראה ? האירה לי רגע - אחר תאסף , אראה •;?• ? . נא T מי הם ?? ב ליל ?• סגריר ; - ומשואה , T : " בדמות : - צלמי - : •? בלהות T - יתגודדו , T : הרחק שמה יפעו או יצעדו ? T : * T * T T ' "I ~ דמי , סעת שלג ! הרף נא , סער ! ברד ונפץ חדלו , שם קול ישמע , קול בוכים אשמע , קול זקן ונער , ילל אשה , בכי עולל , אף אנקת גרע , קול כחולה , כמו הרה תקריב ללדת ? ו : - TT ; T - '• vv T מי היא הארחה בחשך נדדת ? . v - T : T . לןךבה העגלה ואלט # עין - עגלה בלה אחוזה בחבלים , T T TT-: T-: - T סוס אחד יסחבנה וכח אין , T - : TVT : * T V ' קרס , כרע וזועף על הבעלים , כי באשה ליל , ליל סופה ומבוכה , - 1 v : .. •• T : T עם משא לעיפה ידריכהו מנוחה . :- T " -: T " | T : \ והוא דל ורזה , מעיו חמרמרו , T :- T : T " v T : - : מספוא לא ידע רק קש ותבן , ובמעמסה כזאת אותו יאסרו , T TT-: - : •• •; : T הגרמיו ברזל ובשרו אם אבן ? : T 1 : T : v 7 7 ימה אכזר האדם לו עז וכח , - TTT TT : - T נפש חיה T לא יוזן I T תת מנוח ' ! T  אל הספר
מוסד ביאליק