כמרירי יום

נפתח - ;? שער קדים T , יצא T T ה $ חר . - בקרסי זהב רכס עוולי רקיע , ויעש הרקמה : שני וצמר צחר , T - ~ TT ? : - T v v : לבוש מלכות לשמש אביב בו תופיע משמיכת ליל הבריאה מתפרצת , ובטל שמים עיניה רחצת . . * T ** . "' T - - . V יתעורר מאוורר , כי יפעמו הרוח , יערך דמות לבריאה , תאר ב & רד , ובעט חרש צירים ישוח על לוח , בת השיר לו תכנע , לא תדע מרד - יעיר כגורו , בקול ענות יריע , T • T - 1 : - אל עשר הבקןר , אשר ישפיע . לו VT המשורר - אם יש בו רוח - את המון האובדים על ארץ רבה -,לו הבין - אם בלבו רגש ינוח - כי שכים בעיניהם קןךני היום הבא י 1 כמרירי יום — כנ > ו קשי יום ומרי-נפש ( איוב ג , ד . ( 2 בשרד — במקצוטה , בחרט . 3 צירים — ציורים , תמונות . 4 שיכים — קוצים . לו עין ראה לו , אזן שמעת , אז הכיר התוליו , קלת הדעת . T •• - ' - r : לו נגע באמת עד 1 פ 0 המבורר , המעשה שנעשה תחת השמש , כי אז בהאיר בקר הלא התעורר ! וצעק יצעק לבו על משאה ואמש ! v TT T ; ~ TT v T : אך המשורר - איש שמים , עיניו למעלה -ן - T . .. .- •• « T : 1  אל הספר
מוסד ביאליק