יונתי

יונים המות מתעלסות באהבים בין ענפי אלון בעבי היער , Dtf ישבנו גם רוינו דודים , T - : T T על גזעו שמותינו חךתנו בתער . עוד היום האלון שם לתעךה , יונים ע ליו T עוד היום - יתעלסו , T" : * ושמות שנינו כביום החקו על הגזע שם יתנוסםו . " . * - T : * T אך יונתי הומיה וסוררת T 1 - • V T 1 T לא ידעתי אן נשאה הרוח , - TTT : ' T : 1 אל האלון עוד לא תוסיף לבוא בנטות צללים , יום כי יפוח .  אל הספר
מוסד ביאליק