השירה מאין תמצא

# פעת ענני אפל מעל הקם מרחפת לשד אדי המלח אל קךבה היא שאפת , מים מתוקים ימזקןקים משיא שמי רמה הלל ו ? ליק לאלץ יי ? שקה את האךמה ; שטף שאגות עם נךךף עם ךמעות עינים לב המשורר יינק ימץ , ןבלע כמים , מקירותיו י T / . אמנם T : T ע 1 ם שבעתים T : - \ זקקו * r המונים המונים שירים נעימים לנו יורק !*  אל הספר
מוסד ביאליק