[מתוך 'אחותי כלה']

אחתי כלה , מה אמלה לבתי ! * * 1 * I T T T \ T עיני גם לבי אליןל נשאתי . עפעפי # חר , מ # חור בך # חרו , קןךבי הציתו , כמרקד לבערו . בת עינןל , מחרחרת בחלב רחצת , לבי החלה כחץ היא מחצת . שפתותיך ^ גים , נטפות רעל , תעלינה לי אבר , אגביה מעל . £ ום ככבי לכת בעיניך לבךקו , ^ ום שמ » ט , ירח , הודך ענקו ובאור אך פניך ארצה יאירו ; . . ו T T :- I— T # ם רוחות איתן בלשונך יגבירו , ויעקרו גם הרים , וישברו סלעים - אף-אני בחלומי נפלתי פלאים . . 1 T . -- 1 1 T : 2 ובסתר מים — על סי ישעיהו כת , יז .  אל הספר
מוסד ביאליק