משירי ישורון

[ מבחר ] [ מי יתן לי רצפה ] מי יתן לי רצפה ממוקןךי שחת , J מפדם ; ? או עמורה - T : גפרית : T בערה ; T " מי יתן א 0 לבי ; כלתי ? ןחת להצית . - . ב א # י ארץ v v - והיתה T : T לבערה ?? : ? ! 1 מי יתן לי אבר אעוף # מים , ובדמעות עיני אכבה אור שמש , והחשכתי לארץ - ובתוןל צהרים T * :--i- : 71 TT : T * : כל היקום הפכתי # ואה ואמ ! 0 :- T ' :- T T TT T לו רבות אנחותי לאסף יכלתי , ? : TT > v : v - . - לסערה תהיינה תפוצץ אדמה - : T v : ? TT : "י : T 7 אז אפיץ בסערי ארץ לא חמלתי , T T TTS " : T T עד עפרות 11 תבל .. .. יפוצו ץ . אף $ ~ ממה ! TT לו זרעות עולם זרעותי חזקןתי , ומפתח > טפתי א 87 היה צרבת - T : : - •• v T T TT 1 מי יתן לי רצפה — על פי ישעיהו ו , ו . אז כל היקום בזרעותי חבקתי , ' :- T T : 1 - ן" חבקתי עד מחנק ! נ ^ קתי עד מות ! [ מנעורי גידלתני ] מנעורי גךלתני חידת בת עמי , י השעיר - T - הלבן TT - ע-רשי ? : הניע ••• '; -  אל הספר
מוסד ביאליק