אכן רוח היא באנוש

בדמי .... פצעי " . . לבי . . אצבעי T : v טבלתי , ? :- T ובאצבעות נוטפות דם כנור אעירה . T : T : v : T * T כעבד - . : v בעד - : לחם '* . . ? יומם T עמלתי T : , לילה בלא לחם כאדון א ^ ירה . ' T T ' r : T : - T בדמי פצעי לבי את עטי טבלתי , ועל - . גליון ' T ב 2 * בט סופר " משכתי •! T T . לחמי ? :- מרורת : - : פתנים T יומם r אכלתי , ? :- T לילה בדמעתי # קויי מסכתי . T : ? : T : • T T : בךמי פצעי לבי גליתי טבלתי , . פצעי - ... דם עליו T T באתות T חקקו ITS . כלבים אהבתי , רוממתי , גדלתי T : :- T : • - : תחת שלחני T : \ - דם לבי • לקקו ' 1 TT וו הלב לןרוע , הגו נגוע , הע ! ערה בנגע לבן נהפכת ; TT : ~ - • " T T '• v T :-. Vip דמי צועקים , הומים ממעמקןים , רוחי חבלה - ב # יר משתפכת . רוחי חבלה , TT \ & DJ אמללה , : - TT : \ 1 הרמיזה לסיפור אדוני-נזק ( שופטים א , ז . (  אל הספר
מוסד ביאליק