מחזיונות בת־עמי

[ חלק שני ] עוד בת ה # ירה עלי מתרפקת tr עוד תמונה לחזוז בריחי נשקת , צלמי ילדותי עברים כבני מרון ?? עברים אחד אחד ודומם יד & קי על סתר לבי , כי רוחם jp lr עד תדמע בת עיני - ולבוני תרן . ועיני תךמענה , נטף אחר נטף , נטפי א 5 2 * זלים , אגלי להבים # טף , בם אטבל עטי , בם ידי כתבת , T : * . •• • T T ** . • • עת מחבא"תחי פרט על פי נבל ; ילהט קרר עמי , 1 ^ יר עני וסבל , בא # ... מוקדי | . . ; עולם - T בלבבי * T ! צרבת . V VT ולבבי , בי נשבר , היה להר שרפה : T " I I T TT T i ' ' ' T I בו כל צרות עמי אספו אספה , T " 1 / | T T עד אפס מקום , עד נבקע לרסיסים ; א # תפתה בו עצור פרץ החוצה , T T V : T T - » 1 השווה שורת הפתיחה ב'למי אני עמל' של יליג : 'עוד בת השירה אלי מתגנבת . ' 2 כבני מרון — כבשים שסופרים אותם לנועשר . על סי תפילת 'ונתנה תוקף : ' וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרוך . כפרץ 1 1 נחל __ גפרית , ? : T בערה : T- ; בעיר : פריצה ; T י ^• או להבים T : T דכים : T : כהרים T משחיתים ? : - ! כהר : מ ' טחית , ? : הר - פרצים , - T : עתה - אקומה , T ' T עת רבה רבה ^ כנתי-לי דומה , :- T T - T ...  אל הספר
מוסד ביאליק