תפשום

על - פני T עוברים : המונים I 1 p" ' המונים מחזות — . - להטים ? 1 ותמונות : להטים - ? T : תפ ^ ום שע & י ! אחזו ךעיונים ! אסרו מלאכי אלהים ברהטים ! T 1 : * T : T ברשתות : : אמרים , 1 ? T : בללאות : T \ דברים - T צודום , לכדום , רק תפשום חיים : בזיקי 1 .... המכתב , T : ? - במאסר - : - : ספרים T : , cn-1 Dx ציד מן האומים ! 1 מקור השימוש ב'זיבמ" הו » הסיפור על עמלק אשר זינב בנחשלים ( דברים כה , יח . ( 1 אסרו מלאכי ברשתות אמרים - דוגמה להיעלמם של עקבות הפסוקים המקראיים ולפעולה האסוציאטיבית . התמונה נוצרת על פי אחד הפירושים ל'מלך אסור ברהטים' ( שת"ש ז , ו : ( שהוא קשור בתלתלים , שתנועתם כתנועת המים בשוקת . הפירוש גורר את תמונת הרשתות והציד , היינו הדיג . פן נעבורו , רגע - ואינמו , וימסו תמונות , ויחנכו להבות - א"ה צבא החזיונות , אימו , חלפו עד כה לפני לרבבות ?  אל הספר
מוסד ביאליק