פסו אמונים

ולד בבטן אמו , כבן חדש ומעלה , ' V V I TT T 1 TT V ' V ; מהולך על ארבע בן אדם לא נעלה אז דומה אדם לכלב בעל בריתו , — v v : TT 7 T : מראעוו ועד זנבו בצלמו כדמותו . : ** •;~ : T : : 1 כי מנשיקות אוהב —על םי : 'נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא ( משלי כז , ו . ( וכא * טר רבו בארץ נפלי הרוחות פני הדור כפני הכלב , דור תהפוכות : נובחים מדי יחזו אור גדול וערב : • " T : T v : v " אף 1 ^ יחרצו : : ?„ לשונם T ; לכל T : הזר T- הקרב . "IT . בלתי .. אמונת - ... הכלב . . . . - לבדה אין 1 . . אתם , . T T : וערד יתהללו בזאת , כי זגבו בבא עתם r : : :-: : ; T ויותר " T * הכלב V V ~ עם " כל : T יהבו , T ויליד א # ה פרק אמונתו עם זנבו ! T 7 : > T T T :  אל הספר
מוסד ביאליק