פצעי אוהב

ק ) מחתי עברה חק וגם על פניז ? שחק , ועיניך יכזבו לי ... 1 .- ... כי חרה אפך בי ; צדקת אחותי כלה ! # מרי , פן יתגלה , נצךי היטב הסוד , ונפ ^ י יודעת מאד כי מנשיקות אוהב טובים פצעי אוהב ! נ  אל הספר
מוסד ביאליק