על עין הים

1 ( Morskie oko ) מה T אנכי T תאה ? ' * . מה לני T פה - ? אגם שחור , ספל אדיר מלא דיו ! T : " ן T * " •• : ועל כל גדותיו סלעים , הרים גבהים - T : T : T ~ : T ! הזה קסת הסופר במתני אלהים ? רבחגוי הסלעים # זבטים לבנים T 1 - " 1-1 : T T I מטה T T כ עין - הבדלח - :- ומעלה T : T ע * טנים ; » . ההם ~ — א 2 # דות פסגה T I עם אלפי " 1 - ענפים T-I , או עטי ?• •* אלהים n * מכנפי T ^ " : ~ רפים ? ועל ההרים , ממעל לעבים , T v - : • T v — צעיף שלג , בימי בכורי ענבים ; הזה ניר ## ? ם אל ידו הדה . ? -: TT T T v T : לכתב * טירו , חידת התולדה ? — Morskie oko 1 אחד האגמים הגדולים והיפים בהרי הטאטרים .  אל הספר
מוסד ביאליק