בין בתרי ההרים

על נהר דונאייץ ג ממעמקים , בץ הבתרים , אשא עיני אל ההרים T V V - " T ' . ' הגבנונים והגבהים , ש # ם נגלו האלהים בימי קדם לרועי צאן . ממעל לי מ # וטט עיט , ואני בודד , תופק # - ( יט , 1- - *? - ב סיר דועה T על הפלג , 7 7 - בץ סלעים , הררי קזלג , מחרי , # משתומם , חולם חלום . א ^ זדרת הרים הם המקומות כמו נועדו לאי # החלומות , לאי # חוזה בדומים , : TT ~ v nbin וגלוי עינים , 2 חולם בהקיץ כחם היום . 1 דונאייץ — נהר בדרום-םולין . יוצא » הרי הטאטרה הגבוהים ונשפך bv . הוויסלה . נופו מרהיב . 2 חולם — לפי ברכת בלעם ( במדבר בד , ד . (  אל הספר
מוסד ביאליק