בי הוא

אני אמרתי בחפזי : כל האדם כוזב : : T •• : T : : TT T T *• אכן שגיתי , ואני מודה ועוזב . כי תרתי ובקשתי , איה האמת ומי היא , עד קימצאתי כי אני אני היא , ובי היא . אנכי עולם מלא , אני תבל שלמה , T " T T ; T " : בי # מים וארץ וכל א # ר בהמה ; VT T * - T T" T Tl T : אוצרות אור וח # ך בי נוקשו 3 ונלכדו , ואלהים ועזאזל בקרבי התאחדו . אני etotf לרצוני , אור וחם מ # פיע , ואני ? -:- ירח , T T מקבל אור זר T T זרוע ; בעצמותי - . - . ר ^ פי .. א , # .. בי . ברק t וסערה TT : TT וסאון סואן בךע 12 * בי יוצר נהר ה . דמיוני יגביה עוף , יךא כנ 2 | ר , 1 מח > . - טבותי - זוחלי : •* עפר , T T מעט : - : נדוד , ואין ' ?* פ # ר ; אני מלול כל הבריאה , ארי ובחבורה , — . י * . v : - T ' - v - - ; T : T וגם # בלול הולך תמס , טריה בחבורה . ן : v v ' " : T : " T 1 אני אמרתי - תהילים קטז , יא . 2 ואני מודה ועוזב - » ל-פי 'ומודה ועוזב ירוחם' ( משלי כוז , יב . ( 3 נוקשו — נפלו בפת . אני גן העדן , בי בשם , בי נפת , ובי גפרית ותימרות א , # בי בא # ה ותפת . : T : : •• -: T : 1 אני צרור המור , אגודת # ו # נ...  אל הספר
מוסד ביאליק