תקות אובד

יש תקוה לאחריתי , תקןוה נשקןפה , היא באה T T נגשה , TT * תקותי T : הנעימה - : ! r ברח לף רגזי ! לא ארידה , אהימה ; T -: T I : : T T T לתקותי אצפה , לתוחלתי א ^ אפה . יש תקוה לאחריתי , ובכליון עינים , לה T אחכה , ?? — : איחל , " — כי תקרב י- במהרה •• : T ; : : כי במהרה T " : ? תופיע ,- ? בצהלה : TT ; T ואורה , T האח אקוה ! טובה תקוה מחיים ! מותי א # ת חיקי , בזלעפות רעב , T T -J :- : 1 r * T בני ובנותי חבקו - אעופתות ! ( או בקןשו עין נךיב עליכם להטות , עין נדיב ? T המלא - כסף 1 ' v v ם זהב ) ואני -ז-י פה אשבה •? •• : T ועיני ~ " א ^ "ן יה לנגד התקוה , מלחצי תפדני ; הן מנוחה בכנפיה מפצעי תחלימני , T 1 > " I T | "T : * T VT : תקוה , תקוה ! לישועתך אקוה ! T : : I " T ויו מהרי נא חקרתי , פדיני מעצבת , T ? : - י : יד 1 • r- ?• • : מעצר רעה ויגון ממצוק ועוני ; החי T # י לי מפלט . T : ? פדני מיגוני קחני בזרועותיך - אתה המות !  אל הספר
מוסד ביאליק