ודוי

... ועתה יום אהד לפני מותי אשמע קול כסער , Tv T-1 : י - T - קול ן גדול T קורא - t בלבבי T I * : 'בן - ' אדם , "T T לא זה הדרך ! ' V הן אמתך יחידתך - יכרסמנה חזיר מיער , תרמסנה רגל ה # ור והחמור , ישפוה כל-עברי דרך , נחע ! ים שרפים ינ $ כו את אמתך על כל שער , T : T : : : • • - T T - ' : T \ ביער , - - - במדבר - ; הגלות ... T - ותקצר - 1 . .- נפ # v v העם T T בדרך . .. ' v T - י ' ועתה , עברי ! מה לך ולזרים , לצרים אכזרים ? T - : : : - י T J T : T I - לך לעמןז ! סלה לו , סלה המסלה ! פ 3 ה לו דרך ! 2 א ^ ךי אי ^ שלא ישכח את בני עמו המפזךים ובן ' v -אדם TT יתאמץ -: . -בם , 3 T אשרי ו דרכיהם , v - : תמימי דרך ? •• ... I v T י ' 1 וידוי של שכיב » - ר . » כגון וידויו של המשורר על תטא שחטא לבני 1 כבקשתו , נדפס רק לאחר מותו , והוא כולל כדבריו את חשבון חייו . 2 סלה לו — ... ישעיהו נז , יד . 3 אשרי איש — על-פי הפסוק מתוך 'זכרונות' מתפילת מוסף לראש השנה : ' אשרי איש לא ישכחך , ובן אדם יתאמץ בך כי דורשיך לעולם לא יכשלו ' ! ואני התיצבתי על ךךך לא טוב , פרצתי גדר אמתי , גדר אמונתה , וארוה כל עברי ...  אל הספר
מוסד ביאליק