תפלה ליצחק

מי יתן ראשי מים , ועיני - מקור דמעה , ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי . - - - : - v T :- r T r : v : ( ירמיה ח , כג ) [ א ] מכל יתר הפליטה הנשארת אחרי חרבן אמתי המפזרת , 1 יצחק — קומו הפרטי של המשורר . מכל T * המפלת , V מכל זה T * ההרס .- V ? של סכת דוד הנופלת , הנשברת ; ן T - v v - v T : מכל האברים , שברי הלוחות , 2 T T : — " 2 המנפצים בכל מדינות , בכל ריחות , T \ : - T : !• T : מכל היקרות הגנובות , הלקוחות 1 : - : - IT : - T בידי ... הזדים , . _ - אשר v כרו T לנו T שוחות . מכל T ' תכשיטי ; - •• אמתי T \ , מכל T מחמדיה : , TV אשר היו לה מימי קדם בנעוריה , מכל ד מעלות - : - נפשה , T : מכל T כלי " : יקריה - T v 1 T : אך . |_ אחת _ אבקש 1 " --. לי , אני . — קטן : 1 1 . עבדיה : T vT - מכל . נחלת .- אמתי T \ , אנא T T אלי " , אבי T ! תן לי לחלקי אך את שברי הנבל , 3 א # ר ה ^ ליך מידו ירמיהו הנביא , זה אבי - ; כל T יודעי : * : נהי * ואבל - 7 "T בתבל " •? ...  אל הספר
מוסד ביאליק