'מסדורו של הריב"א'

[ פרקים ] ובליל שני של פסח אומרים זה : [ א ] עבדים היינו לפרעה במצרים , T-: : - : ? r : ?!? : -ועבדים : ? T : אנחנו : — היום - מבעתים TT : , עבדים לעבדים , מנקזה לאפרים , T : - : 7 T : v : v - ; יהודי ... ליהודי , . חמור - לחמורותים T _ .- - איש בשר רעהו נאכל בצהרים , איע ! בעד רעהו נסגר ךלתים , אי # לרעהו נשנא , נפנה אחוךים , וכלנו עניים , לכלנו אין מכנסים , לכלנו י # מנה , 2 וחובות מאתים . T T : VT " T \ : [ ב ] כלנו T \ יוגבים : בין •? ' תנור : - וכירים T , כלנו \ שבבים : - ב # פלה T ? בירכתים :-- , פלנו מלקןטים אך פרורים , אך ^ יךים , 3 1 ריב"א — רבי יצוזק בן אברהם , הוא הנ 1 שורר עצמך , השיר כחוב בפארודיה » ל ההגדה של פסח . 2 מנה— מטבע זהב בתקופת המקרא והמשנה ( יחזקאל מה , יב ; ובמשנה במקומות רבים . ( וידוע מאמר חז '' ל : 'מי שיש לו מנה רוצה מאתיים / 3 כולנו מלקטים אך פירורים — הרמיזה לסיפור אדוני-בזק ( שופטים א , ז . ( והשווה במשל 'אדובי בזק' מאת יל"ג .  אל הספר
מוסד ביאליק