שיר היחוד למטבע

כי יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת ובכשרון - T ; T : T - ; v T T : ;• : ' ולאדם שלא עמל בו יתנגו חלקו - ! nT-ni הבל ורעה ך בה . ( קהלת ב , כא ) [ א ] אנעים זמירות למטבע רטיךים אארג למרצע , ' למטבע-למךצע , את עמי לעבדים רצע , ואשק את הפה - אדם בלע . אשק - אולי אושיע , א # ק ואבד בהצנע . העבד העני זרע ונטע , הרעב "" TT * רע - ואכל " השבע , - "T - הערם ארג - ולובש הבצע , העבד בנה - ויושב ה # וע , - מה זה ועל מה זה ? הוריני דע ! איה צדק , איה ישר , אח ו , ךע p 1 אנעים זמירות — פארודיה על הפתיחה של שיר הכבוד של ^ חר תפילת מוסף לשבת 'אנעים זמירות ושירים אארוג . ' אזעק , אזעק - ואץ שמע , אזעק ואשוע - ולבי יקןךע . * האדון הזדון , הפ 2 ? ע-המרע , כל ימיו ולילותיו יתענג וישתעשע , T " : T T T r TT 1 — : : והעבד T v בלי * : נוח תמיד T עמל : " T ויגע T - - בכה , במה , בךע , בזע .  אל הספר
מוסד ביאליק