הקדשים

המונים המונים בעמק החריץ כ / קרוב יום יי בעמק החרוץ שמש וירח לןךרו וככבים אספו נגהם . r : T : T : T ( יואל ד ) עיר ? ומגדליה . T : T נדחו : ? באפלה T : ?• , T - וחתולת : - : ערפל v T- תצנוף ' : ערבות , 1 ? -: הנה שמה עמק # 3 פלה ' T T T T"I תופע נהרה מאחת החרבות . TT : - •• TT : v ממעמקים , הס ! נ ^ מע לךגעים קול ן בוכים . אנקת I : v נדכאים T : ? . הענן חלף - 1 ומתחת חפתו T \ * 7 T ' T T V כליל * T בהדרו - T-: יעלה : ירח .- "T שמה העורב ידוד אברתו , T I V * T T T וממעי ... המפלה נורא צורח , T T T " . בדמי הלילה T : - - .. ינהק I : ביללה , T T ותךגז לקול מעי המפלה . במעי המפלה סכה שחרחרת , : :- : T \ T T — מלאה הפעם רבים אמללים ; : •• T - T : \ לחורים ללבושם ולמתנם מחגרת , ישבו דומם ויאנקו כחללים . ומה T האספה : T " -: T בליל •? : דממה : TT הישיש , ? ~ האזיני -: - , ידבר # *? - מה ! T  אל הספר
מוסד ביאליק