עדר אדני

לכבוד בעל המוזכרת 'אם אין אני לי , מי לי '' 1 מה אנו , ת ^ אלו , ומה חיינו . T T T J העם נחנו כעמים מסביבנו או _ רק ן עדת — . אישים . . בעלי T » - ; - דת אחת - - ז הבה אגלה לכם סוד זה בנחת , אך אל תוציאו דבה מן החדר : לא עם , לא עדה אנחנו , רק - עדר . I : T-: T" T עדר אדני , צאן קןדשים י הננו , הארץ היא המזבח לפנינו - ואנחנו : — : כחג - - בעבותים . . - אסרנו , 2 :- \ כי להיות השה לעלה נוצרנו . T T v - : ? : ומבטן לקןבר כל הימים כן נצא ברצועות - בךצון חכמים . עדר בתוך היברו , צאן מאכל הננו , הבעלים , הרועים אוכלים טובנו , T : - I T צמתו יגזו , עורנו יפליטו כי רק לא ולאבוסנו ^ ביטו , מנעורינו ינהגונו המךבךה במקום אין מךעה וסביביו נשערה .  אל הספר
מוסד ביאליק