נס ציונה

שאו נס ציונה העיזו אל תעמדו : •• TT ? -1- - כי רעה א 5 כי מביא וגר . T T T " ( ירמיה ד , ו ) מה - תבכי . . . בת - עמי , . - מה - תשאי .... נהי , .. _ כי ת * טמע מסביב קול קרא : צאי ! הטי אזנך לקול יריע יצריח ; אל & ב ^ מים צדקות זרע , לו נתכנו עלילות , צפה ידע , ; : * : " , •• — ומעמל •? : TT ואון : ' VT ידועות מצמיח - : , - לא נוא ^ ה תקותך , חפה מפשע ! T : T' : • - - v ובערך הוא יראה ויחי # לך ישע . החישי לך מפלט , בת עמי המדודה , T • T :- ? - - T : - ' T מערבות רומניה 11 ארצה יהודה ! " T : v : : T : T אחי ובני עמי , שמעו שמע ! הרעה הזאת עליכם כלתה , T TT TT T V "~ J דעו אפוא יד יי זאת עשתה , : •• T T T T : - למען תתעוררו , תנועו נוע , — : י ~ T " : 1 רומניה - רוסיה ( הסוואה מחמת הצנזורה . ( מעפעפיכם שנתכם תסירו , ומצב חייכם תדעו תכירו . רב לכם פנות איש לבצעו מקצהו , : V T : : "I T רק מכר רקלןנה וחשב עם קנהו , וכי עם אתם הנה ונוכחו שכח , עם מעולם בטרם עמים ילדו ,  אל הספר
מוסד ביאליק