ביבליוגראפיה נבחרת

א . על תקופת חיבת ציון דינור ( דינבורג , ( ב :. חיבת ציץ , חל ק ראשון , ת-א , תרצ-ב ; חל ק שני , תרצ"ד . יבניאלי , ש :. ספר הציונות : תקופת חיבת ציץ , חלק ראשון , ת' א , תש"ב ; חלק שני , תשכ"א . קלויזנר , ישראל : בהתעורר עם , ירושלים , תשכ '' ב . ק לויזנר , ישראל : מקאטוביץ עד באזל , ירושלים , תשכ-ה . ב . שירת חיבת ציון-מאמרים ומחקרים אחד העם : הקדמה , בתוך : כל שירי קאמינר , אודיסה , תרס' ו . בריינין , ר :. שמעון שמואל פרונ - תולדתו ותכונת שירתו , מבוא ל'שירי םרוג' ובתרגום יעקב קאםלאן , [ ווארשא , תרנ' ח , עמ' . xiv— 1 ירדני , ג :. העתונות העברית בארץ ישראל , ת-א , תשכ-ט . הפרק : נ . ה . אימבר , עמ' . 200-184 הלקץ , ש :. שירת ש . ל . נורדון , מבוא לקובץ השירים 'עם שחר , ' ת א , תשט"ז , עמ' . 240-217 לחובר , ם :. תולדות הספרות העברית החדשה , ספר שלישי , חל ק ראשון , ת-א , תש-ז , הפרקים : שתי הקצוות , עמ' ; 77-32 ההשכלה של הטעם היפה-דוד פרישמן , עמ' ; 116-98 ספר רביעי ( תשט-ו : ( המהלך החדש בשירה , עמ' ; 20-1 המשך של הישן בשירה , עמ' . 35-21 ליםצין , ס :. אליקום צונזר , ת"א תשי-ד . סדן ...  אל הספר
מוסד ביאליק