השירה העברית בתקופת חיבת ציון

ערכה והוסי & ה מבוא והערות רות קרטרן בלום ספריית ידוררתי ' דורות' השירה העברית בתקופת חיבת ציון השירה העברית בתקופת חיבת ציון ערכד 1 הוסיפה מבוא והערות ' רות קרטון בלום ספריית 'דורות' הוצאת מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק