הורים ללא סוף

על לילדים הורות עם צרבימ מיוחדים " זהר מסע מפרך . רירי בחמלה ובשביבים של תקורה . זר מלחמה שאסור ליותר בה ר ^ סרר לסגת . זר משימה עצרמה מכל קושי , ואמהות יאברת יעמדו בה כל חייהם . עידית טטרסון וינקרל גולדווסר , שי פיתן ושי גינות , רן יגיל , יעקב רז וגדורים מספרים בכאב ובכנית על ילדיהם המיוחדים בספר מרנש על הררית של # נגמרת רעל אהבה ש ^ ין לה סוף " . ^ ריאנה מלמד הורים ללא סוף הספר יוצא לאור הודות לתמיכתם הנדיבה של :  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)