ביבליוגרפיה

ספרות עברית אבן דן 25 ) בפברואר . ( 2011 במועצה לניסויים בבע"ח חוששים ממבקר המדינה . הארץ . http : // www . haaretz . co . il / hasite / spages / 1217280 . html אורבך אפרים א' ( תשמ"ג ) חז '' ל : פרקי אמונות ודעות . ירושלים . מאגנס אורבך אפרים א' ( תשס"ב . ( מעולמם של חכמים . ירושלים : מאגנס אטאס דניאל והד דוד ( עורכים ) . ( 2007 ) מורה צדק , עיונים בתורתו של ג'ון רולס . ירושלים : מאגנס אשכולי יצחק נחמן . ( 1992 ) צער בעלי חיים בהלכה ובאגדה . אופקים : הוצאה פרטית ארליכמן ארז . ( 2010 ) אל על : לא נטיס יותר חיות לניסויים בחו"ל http : // www . ynet . co . il / articles / 0 , 7340 , L-3947633 , 00 . html ארליכמן ארז . ( 2012 ) תביעה נגד אל על : "לא מובילה קופים לניסויים" 4 1 70794 , 00 . html http : // www . ynet . co . il / articles / 0 , 7340 , L בר אילן מאיר . ( 2008 ) הרפואה במאות הראשונות לספירה . קתדרה , 78-31 , 91 ברנהיימר אבנר 8 ) בינואר . ( 1993 גם עיתונאים רוצים לחיות . מעריב - סוף שבוע גאון בעז 17 ) באוקטובר . ( 2008 סופני אך יציב . מעריב . http : // www . nrg . co . il / o...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה