פרק שביעי אחרית דבר

התנועות להגנת בעלי חיים המשמשים במשק החקלאי , כחיות מחמד ביתיות ובחוצות הערים זכו במדינות הנאורות להישגים מפליגים בהענקת הגנה חוקית על החיות מפני התאכזרות מכוונת וסבל מידי האדם . חוקים אלה נועדו להבטיח רווחה לבעלי חיים והתחשבות בצורכיהם וגם למנוע מהם פגיעה בלי סיבה ראויה . מאידך גיסא , החקלאות המודרנית המתועשת ושיקולי רווחיות מסחרית הביאו על חיות המשק , במקרים מסוימים , תנאי גידול ומחיה קשים ולעתים אף סבל . דומה שטרם נמצא האיזון הראוי בין צורכי המזון של האוכלוסייה , במחיר השווה לכל נפש , ובין התחשבות בצער בעלי חיים . פעילות ארגונים להגנת בעלי חיים למען חיות המשק , גידולן , הובלתן ושחיטתן בשיטות הומניות , המסבות כאב וסבל מזעריים ראויה לעידוד , כשהיא נעשית בדרכים חוקיות . כזכור , התפתחות הביולוגיה הניסויית , ובעיקר התפתחות הפיזיולוגיה והדגמות ניסויים בבעלי חיים בפומבי במאות השמונה עשרה והתשע עשרה , הביאו להכללת ניסויים בבעלי חיים בסדר היום של ארגוני ההגנה על בעלי חיים . התנגדותם כוונה בראש ובראשונה לניתוחים בחיות בעודן בחיים , לפני שפותחו שיטות הרדמה ואלחוש יעילות . דומה שמעטים יחלקו כיו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה