ההתנגדות לניסויים נמשכת - כל האמצעים כשרים?

הסדרת הניסויים בבעלי חיים בחוק , הדומה מאוד לחוקים שהתקבלו בכל המדינות הנאורות שבהן מתקיים מחקר ביו רפואי מתקדם , לא סיפקה את המתנגדים לניסויים בבעלי חיים . הם ממשיכים לתקוף , כמעט בכל דרך , את החוק ויישומו , את החוקרים ( תוך שימוש בתארים 'נסיינים' או 'ויויסקטורים ( ' ואת מוסדות המחקר וההוראה . מטרתם המוצהרת היא ביטול הניסויים בבעלי חיים , אך הם משתמשים בטיעונים של רווחת חיות הניסוי ובהאשמות ב'התעללות בבעלי חיים' או בפעילות לקויה של המועצה לניסויים בבעלי חיים . המתנגדים לניסויים בבעלי חיים מתעלמים ממטרתו המוצהרת והמעשית של החוק : להסדיר את המחקר הביו רפואי במדינת ישראל , תוך שמירה על חירות אקדמית של החוקרים מצד אחד , והבטחה שהניסויים הללו יהיו כרוכים בפגיעה מזערית ככל האפשר בבריאות החיות וברווחתן , מצד אחר . המועצה לניסויים בבעלי חיים כמוקד הביקורת אחת המטרות המועדפות על המתנגדים לניסויים בבעלי חיים היא המועצה לניסויים בבעלי חיים ומוסדות המחקר הכפופים לה . הארגונים הללו גם אינם משלימים עם הרכב הוועדות הנותנות היתרים לניסויים הפרטניים , הוועדות המקומיות או הוועדה המקצועית , שמרבית חבריה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה