הסדרת הניסויים בבעלי חיים - עקרונות, חוקים ותקנות במדינות מפותחות

עקרונות כבר ב 1831 ניסח הרופא מרשל האל מאדינבורו עקרונות לניסויים בבעלי חיים ( ראו לעיל הפרק השלישי , ( הדומים לאלה שהתקבלו מאז על ידי ועדות מקצועיות רבות . ניסוח מבריק של העקרונות נמצא בספרם של המדענים הבריטים ויליאם ראסל , ( William M . S . Russell ) זואולוג ופסיכולוג ובעל עניין במדעים הקלאסיים , ורקס בורץ' , ( Rex L . Burch ) מיקרוביולוג , ושמו ' עקרונות לניסויים בשיטות הומניות' . ( Russell and Burch 1959 ) כבר בפתיחת ספרם הם קובעים ש'טיפול הומני בחיות הניסוי אינו מהווה מכשול , אלא דרישה להצלחת הניסויים' ( פרק . ( Scope of the study 11 אמירה זו מבטאת את ההכרה המקובלת והנפוצה כיום . לפיכך הם מסתמכים על ההנחה שהחוקרים מעוניינים בטיפול ההומני ביותר האפשרי בחיות הניסוי . כיוון שכך , הם החליטו לבדוק את שיטות הניסויים בחיות שהיו מקובלות בזמנם . הם הציעו שלושה עקרונות כאבני בוחן לניסויים הומניים - המבטאים את האנושיות ושיתוף הפעולה החברתי המבוסס על רגשות חמלה והזדהות , המפרידים לדעתם בין אדם לחיה . עקרונות אלה כונו מאז 'שלושת -11-הים , ' ובעברית עצ"ה , ראשי התיבות של עידון , צמצום והמרה ( ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה