פרק שישי ניסויים בבעלי חיים כיום: העקרונות ויישומם בחוק ובפועל בארצות המפותחות ובמדינת ישראל