תיאוריות של מוסר נורמטיבי

הוגים מאז אפלטון ואריסטו , ובהם דקארט , שפינתה וקאנט , הבחינו בין בעלי חיים לאדם , וייחסו רק לבני האדם מעמד מוסרי . עם זאת , רוב ההוגים הללו , למרות הגישה האנתרופוצנטרית שלהם , הדגישו את הצורך ביחס אנושי לבעלי חיים ובחובה להימנע מפגיעה בהם ומהתאכזרות לשמה אליהם . בעת החדשה , ג'רמי בנתם וארתור שופנהאואר ( Arthur Schopenhauer , 1788-1860 ) הכלילו את בעלי החיים בקרב בעלי המעמד המוסרי , בנתם בגלל הייסורים שהחיה חשה וסובלת ( ראו להלן , ( ושופנהאואר בגלל נטייתו לדתות הודו , שתובלה באנטישמיות ארסית . כך לדוגמה הוא טען : 'אב כל חטאת היא תולדת הבריאה יש מאין , שעל פיה מסר הבורא לאדם , לפי פרקים א' וטי של בראשית , את כל החיות כמו חפצים ובלי שום המלצה לטיפול טוב . ' הוא רק ' שכח' את כל המצוות שתוארו לעיל ; 'היעדר הזכויות המדומה של בעלי חיים , האשליה שהתנהגותנו עמם חסרת כל משמעות מוסרית [ ... ] שאין חובות כלפי בעלי חיים , זוהי גסות רוח וברבריות מקוממת של המערב , שמקורן ביהדות , ' 'הגיע הזמן לשים קץ לתפיסת הטבע של היהדות , לפחות במה שנוגע לבעלי חיים , ולהכיר במהות הנצחית , הקיימת הן בנו והן בבעלי ח...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה