סיכום

מרכזיות האדם בולטת בדתות המונותיאיסטיות ובכתבי הקודש שלהן , והרשות נתונה לו לספק את צרכיו מכל הנמצא , לרבות בעלי חיים כמקור למזון וללבוש , לעבודה ולתחבורה ולכל צורך אחר . לפי גישה זו , ניסויים מדעיים לשם קידום הידע , הבריאות ורווחת האדם ובעלי החיים מותרים בלי כל ספק . בה בעת מודגשת בכל הדתות הללו , במידה זו או אחרת , חובת ההתחשבות בבעלי חיים שבביתו ובמשקו של האדם והחמלה כלפיהם . זאת ועוד , בכולן הופיעו בתקופות שונות קבוצות , שאף שלא ערערו על הגישה האנתרופוצנטרית הבסיסית , החמירו מאוד את הדרישות להתחשב בבעלי חיים ואף אסרו את אכילתם . לפי דתות אלה , הדרישות להתנהגות מוסרית , לרבות כלפי בעלי חיים , מבוססות על צו אלוהי ישיר או על היסקים המתבססים על כתבי הקודש . במקרים אלה הערכים והדרישות המוסריות נקבעים מבחוץ , על ידי האל או נביאיו , באופן הטרונומי ( מיוונית , הטרו : אחר , נומוס : חוק . ( מאידך גיסא , מערכת מוסרית שהאדם מאמץ בעצמו ובעקבות שיקולים רציונליים היא אוטונומיה ( אוטו : עצמי . ( בפרק הבא אדון בכמה מן התיאוריות הבסיסיות של המוסר האוטונומי הנורמטיבי ( העקרונות המוסריים שראוי לו לאדם...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה