היחס לבעלי חיים ביהדות

אדם ובעלי חיים במקרא ואצל פרשניו סיפור הבריאה בספר 'בראשית' מבדיל בין האדם לשאר בעלי החיים , 'ויברא אלהים את האדם בצלמו , בצלם אלהים ברא אתו , זכר ונקבה ברא אתם' ( בראשית א . ( 27 האדם הוא היחיד שנברא 'בצלם , ' מבחינת כישוריו השכליים והתודעתיים ויכולתו לבנות ולנטוע , לחצוב צפונות הארץ , לשאוב גז ונפט . בפסוק הבא , 'ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ , ' נקבע גם מעמדו המיוחד של האדם . מה היא המשמעות של 'וכבשה ורדו ? ' האם ניתנו החיות לשלטונו המוחלט של האדם ? הגבולות לשלטון זה הותוו בפסוקים הבאים אחריו : 'ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאבלה ולכל חית הארץ . ' [ ... ] פסוקים אלה התפרשו בתלמוד : 'אמר רב יהודה אמר רב : אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה , דכתיב [ שכתובו "לכם יהיה לאבלה ולכל חית הארץ" - ולא חית הארץ לכם' ( בבלי , סנהדרין נט , ע"ב . ( מכאן פירשו : " להשתמש בבעלי החיים ובעבודתם מותר לכם , להשתלט עליהם כדי שיהיו לכם לעזר בקיומכם אתם ר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה