החוק הראשון להסדרת ניסויים בבעלי חיים (Cruelty to Animals Act, 1876)

פעילותה של RSPCA-H משכה את תשומת לבה של פרנסס קוב Frances ) , ( Power Cobbe , 1822-1904 וברבות הימים היא הפכה לאחת הדמויות שהובילו את ההתנגדות לניסויים בחי בבריטניה . אישיותה של קוב גילמה רבות מן הסתירות שבתנועה זו במאה התשע עשרה . היא הייתה עיתונאית מהמעמד הגבוה , מקושרת היטב בחוגי הכנסייה , האצולה והספרות , וכתבה על נושאי דת , פמיניזם ונדבנות בעיתונות הראשית . פעילותה הבולטת הראשונה נגד ניתוחים בחי כוונה כלפי החוקר היהודי גרמני מוריץ שיף ( Moritz Schiff , 1823-1896 ) שפעל בפירנצה . בביקורה של קוב בעיר זו , היא שמעה מכלי שני או שלישי על ניסויים בחי שערך שיף וארגנה ב 1863 עצומה בקרב קהילת הבריטים ואזרחים זרים אחרים שישבו בפירנצה ובקרב אצולת העיר , והאשימה אותו באכזריות יתרה . היא שלחה את העצומה לעיתון הלונדוני Daily News ולשיף עצמו . במכתב זועם לעיתונות המקומית הכחיש שיף כל התאכזרות , העיד על שימוש נאות בהרדמה ועמד על הצורך המדעי בניסוייו . לזכותו של שיף , אחד הפיזיולוגים הבולטים בתקופתו , מחקרים חשובים על בלוטת המגן , מערכת העצבים והכבד . בצד האישי , הוא היה ליברל שהשתתף כרופא בהתקומ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה