התפתחות הרפואה הניסויית

פיתוח הרפואה הניסויית , ולמעשה ייסוד הפיזיולוגיה הניסויית כמדע נפרד מן האנטומיה , התרחש בתחילה בצרפת . כאן אציין רק שלוש מן הדמויות שהובילו את השינויים הללו . תיאור מפורט יותר ניתן למצוא בספרים ובמאמרים שהוקדשו לכך ( כגון . ( Guemni 2003 ; Elliott 1990 פרנסואה מגנדי ( Francois Magendie , 1783-1855 ) היה אחת הדמויות הבולטות בפיתוח הפיזיולוגיה הניסויית . עבודתו הושפעה מספרו של חווייר בישה ( Xavier Bichat , 1771-1802 ) שבו הוא המליץ על צירוף של ניתוחי גוויות , אנטומיה וניסויים בבעלי חיים גם יחד כאמצעי לחקר הפיזיולוגיה של הגוף החי . הוא ניסח עקרונות למחקר פיזיולוגי , התקפים עד היום : השווה את חיית הניסוי לחיית ביקורת נורמלית שלא עברה את הטיפול או הניתוח בניסוי ; הימנע מהשפעות מקריות על תוצאות הניסוי באמצעות הקפדה על שמירת סביבת ניסוי קבועה ומבוקרת ככל האפשר ; חזור על כל ניסוי פעמים מספר כדי להבטיח שהתוצאה איננה מקרית ( כיום כלל ההדירות , , reproducibiiity היכולת לחזור ולאשר את הממצא גם על ידי חוקרים אחרים ;( בדוק את מצב החיה לפני הניסוי ובמהלכו . באמצעות ניתוחים בחי הצליח מגנדי להראות שתחו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה